Counter-strike Source

www.css.czin.eu

Chatbox

Toplist

TOPlist

Příkazy

Příkazy Source TV

tv_enable 1
changelevel
tv_status
tv_record "nazev"
tv_stoprecord
tv_autorecord 1
tv_debug 1
tv_delay 10
tv_dispatchmode 1
tv_maxclients 0-255
tv_maxrate 3500
tv_name "SrcTV"
tv_overrideroot 0
tv_password "heslo"
tv_relay
tv_relaypassword "heslo"
tv_retry
tv_snapshotinterval 2

Zapne Source TV na serveru
Změní mapu a aktivuje TV
Zobrazí status, jestli je TV spuštěná
Nahrává demo
Ukončí nahrávat demo
Automaticky bude nahrávat dema
SrcTV debug info
Spoždění na Serveru / klientu v sekundách
Odešle klienty na proxy: 0=N, 1=pokud je vhodný, 2=V
Maximální počet klientů na TV
Maximální šířka pásma kterou můžou spectatoři použít
Název SrcTV
Obejde hlavní složku TV (?)
SrcTV heslo pro všechny klienty
Pro připojení k jinému serveru (?asi redirect?)
SrcTV heslo pro přenášecí proxy
Zkusí navázat znovu spojení
Uložit snapšot každý Ntý tick


Příkazy BOTs

bot_add
bot_quota 1-32
bot_quota_mode normal/fill
bot_difficulty 0/1/2/3
bot_chatter
bot_auto_follow 0/1
bot_auto_vacate 0/1
bot_join_after_player 0/1
bot_defer_to_human 0/1
bot_walk <0/1>
bot_join_team any/T/CT
bot_eco_limit 0-16000
bot_all_weapons
bot_knives_only
bot_pistols_only
bot_snipers_only
bot_allow_grenades 0/1
bot_allow_pistols 0/1
bot_allow_sub_machine_guns
bot_allow_shotguns 0/1
bot_allow_rifles 0/1
bot_allow_snipers 0/1
bot_allow_machine_guns 0/1

Přidá bota
Počet botů co se přidá
Pokud fill, B sami budou připojovat/odpojovat
Schopnosti B. 0=easy, 1=normal, 2=hard, 3=expert
Styl mluvení B. 'off', 'radio', 'minimal', 'normal'
Povolit aby B automaticky šel za člověkem
Vyhodit automaticky B - udělat místo člověkovi
B se připojí až po hráčích, Default: 1
B mohou dělat úkoly (bomba, ...), Default: 0
Rychlost pohybu B. 0=walk+run, 1=walk Default: 0
Tým ke kterému se B připojují, Default: any
B dělaj eko pokud maj míň peněz, Default: 2000
B smějí používat všechny zbraně
B smějí používat jen nože
B smějí používat jen pistole
B smějí používat jen sniperky
B smějí používat granáty
B smějí používat pistol
B smějí používat SMGčka
B smějí používat brokovnice
B smějí používat pušky
B smějí používat sniperky
B smějí používat kulomety


Příkazy Akce

+attack
+attack2
+zoom
+forward
+back
+moveleft
+moveright
+strafe
+speed
+movedown
+moveup
+duck
+jump
+klook
+mlook
+lookdown
+lookup
+reload
+use
chooseteam
drop
impulse 100
impulse 201
hud_fastswitch
jointeam
kill
use
+score
cl_autowepswitch
force_centerview

Primární střelba
Sekundární střelba / Speciální akce / Zoom
Zoom
Chůze dopředu
Chůze dozadu
Úkrok vlevo
Úkrok vpravo
Úkrokovač - držíš a klávesama na otáčení děláš úkroky
Pomalejší chůze
Pohyb dolu - žebřík, potápění
Pohyb nahoru - žebřík, vyplavání
Skrčení
Skok
Rozhlížení klávesnicí
Rozhlížení myší
Podívat dolu
Podívat nahoru
Nabít zbraň
Použití - věci, dveře
Výběr týmu
Zahození zbraně
Lampička
Logo
Rychlé měnění zbraní
0=Autojoin, 1=Spectator, 2=Terrorist, 3=CT
Sebevražda
Použití zbraně: use weapon_glock
Zobrazí skóre
Autom. změna na silnější zbraň
Nastavit pohled přímo dopředu


Příkazy Buy

autobuy
rebuy
buyammo1
buyammo2
buyequip
buymenu
buy

Automaticky nakoupí podle nastavení v autobuy.txt
Nakoupí to co si měl než si umřel
Koupí 1 zásobník do prim. zbraně
Koupí 1 zásobník do sec. zbraně
Ukáže Equip. menu
Ukáže Buy menu
Koupí věc


Příkazy Konzole - klient

alias
bind
BindToggle
con_enable 1
con_notifytime
contimes
clear
cvarlist
developer 0
echo
exec
exit
find
help
hideconsole
key_findbinding
quit
status
stuffcmds
toggleconsole
unbind
unbindall
wait
fps_max
cl_allowdownload 0/1
cl_allowupload 0/1
cl_autowepswitch 0/1
cl_c4dynamiclight 0/1
cl_c4progressbar 0/1
cl_cmdrate
cl_updaterate
cl_crosshaircolor
cl_crosshairscale
cl_crosshairusealpha 0/1
cl_customsounds 0/1
cl_showtextmsg 0/1
cl_drawhud 0/1
sv_contact

Aliasuje příkaz
Nabinduje Příkaz na klávesu
BindToggle pro specifický příkazy
Umožní otevření konzole
Jak dlouho zobrazit obsah konzole ve hře
Počet řádků konzole zobrazených ve hře
Vymaže konzoli
Zobrazí seznam convars/concommands
Skryje obsah konzole ve hře
Vypíše text do konzole
Spustí skript
Vypne hru
Najde příkaz se zadaným názvem nebo obsahem helpu
Zobrazí nápovědu příkazu
Skryje konzoli
Najde klávesu nabindovanou na příkaz
Konec
Zobrazí statistiky mapy a připojení
Zadá příkazy - parametry při spouštění
Skryje / zobrazí konzoli
Odbinduje klávesu
Odbinduje klávesy
Vyčká se zadáním příkazu o jeden Snímek
Omezení FPS
Povolí stahování souborů (zvuky,...)
Povolí odesílání souborů
Přehodí zbraň, když vezmete novou
Dynamická světla, je-li položena C4
Zobrazit průběh defusování
Maximální počet paketů za 1s poslaných serveru
Počet paketů za 1s vyžadovaných ze serveru
Barva zaměřovače. 0=Z, 1=Č, 2=M, 3=Ž, 4=SM
Velikost zaměřovače. Nižší hodnota=vetši crosshair
Průhledný crosshair
Povolit vlastní zvuky (?)
Povolení přijímání zpráv. Default: 1
Povolit vykreslení HUDu, sv_cheats musí být 1
Kontaktní e-mail adminovi


Příkazy Konzole - Server

hostname
sv_password
mp_friendlyfire 0/1
mp_footsteps 0/1
mp_autoteambalance 0/1
mp_autokick 0/1
mp_flashlight 0/1
mp_tkpunish 0/1
mp_forcecamera 0/1
sv_alltalk 0/1
sv_pausable 0/1
sv_consistency 0/1
sv_cheats 0/1
sv_gravity 0/1
sv_maxvelocity
sv_unlag 0/1
sv_voicecodec
sv_maxspeed
mp_limitteams 0-20
mp_hostagepenalty ##
sv_voiceenable 0/1
mp_allowspectators 0/1
mp_chattime 0-120
rcon_password
sv_rcon_banpenalty mins
sv_rcon_maxfailures 0-20
mp_freezetime 0-60
mp_roundtime 1-9
mp_startmoney
mp_c4timer 10-90
mp_maxrounds ##
mp_playerid 0/1/2
mp_spawnprotectiontime
sv_minrate 0-25000
sv_maxrate 0-25000
decalfrequency
sv_maxupdaterate
sv_minupdaterate
log on/off
sv_logbans 0/1
sv_logecho 0/1
sv_log_onefile 0/1
sv_logsdir

Název serveru
Nastavení hesla serveru
Zapne/Vypne friendly fire
Zapne/Vypne dupání, Default: on
Přinutí hráče připojit se k teamu s míň lidmi
Autokick Idlů nebo TK
Zap/Vyp lampičku
Zabít Teamkillery v dalšim kole
Spectatování pouze ve First Person
Hráči slyší všechny ostatní hráče (i mrtvý, druhý team)
Hra se dá zapauzovat
Kontroluje soubory klientů při připojení na server
Povolí cheaty (pouze server)
Gravitace, Default: 800
Maximální rychlost pohybujících se objektů
Vyrovnání lagů, Default: 1
Nastaví kodek na hlasovou komunikaci
Maximální rychlost pohybu hráče, Default: 320
O kolik hráčů může mít jeden tým víc než druhý
Po tomto čísle zabití rukojmí kick hráće
Povolí používání mikrofonu
Povolit spectatory na serveru
Kolik sekund se čeká před změnou mapy
Nastaví rcon heslo
Počet minut na ban lidem - zadaj špatné heslo
Kolikrát můžeš zkusit heslo rconu než dostaneš ban
Freeztime na začátku kola
Délka kola (minuty)
Kolik peněz dostanou hráči po připojení
Délka tikání bomby, Default: 45
Počet kol po kterym se změní mapa
Která jména může hráč vidět ve status baru
Čas na začátku kola do kterého když TK - kick hráče
Minimální šířka pásma internetu na serveru
Maximální šířka pásma internetu na serveru
Jak často mohou hráči sprejovat
Maximální počet updatů/s kolik server akceptuje
Minimální počet updatů/s kolik server akceptuje
Logování serveru, Default: off
Logování banů na serveru, Default: 0
Logovat informace v konzoli, Default: 1
Logovat pouze do jednoho souboru, Default: 0
Složka ve které se budou logy ukládat


Příkazy HUD/Onscreen

cl_c4progressbar
cl_righthand 1
cl_showfps
cl_showtextmsg
gameui_hide
hud_deathnotice_time
hud_drawhistory_time
hud_saytext_time 5
hud_showtargetid
messagemode
messagemode2
name
radio1
radio2
radio3
revert
say
say_team
timeleft
cl_crosshairalpha
cl_crosshaircolor
cl_crosshairscale
cl_crosshairusealpha
cl_dynamiccrosshair
cl_observercrosshair
crosshair
cl_radaralpha
cl_radartype
drawradar
hideradar

Zobrazit ProgressBar při defuzu
Zbraně v pravé ruce
Zobrazit FPS
Enable/disable zobrazení text.zpráv
Skryje / Zavře GUI menu
Jak dlouho bude zobrazena smrt
Jak dlouho zůstanou zprávy na obrazovce
Jak dlouho zůstanou chat zprávy na obrazovce
Zobrazuje jména na namířených cílech
Zobrazit zprávy všem
Zobrazit zprávy teamu
Změní jméno
Radio Menu 1
Radio Menu 2
Radio Menu 3
Vrátí convar do původních hodnot
viz messagemode
viz messagemode2
Kolik času do konce mapy
Změnit Alphu u zaměřovače, cl_crosshairusealpha 1
0=Green, 1=Red, 2=Blue, 3=Yellow, 4=Light Blue
Velikost zeměřovače. Default 800
Enable / disable použití Alphy na zaměřovači
Enable / disable dynamickou velikost zaměřovače
Enable / disable použití zaměřovače při spectatování
Enable / disable použití zaměřovače
Použití Alphy na radaru
0=Transparent Radar, 1=Solid radar
Zobrazí radar
Skryje radar


Příkazy Menu

cancelselect
invnext
invprev
lastinv
menuselect
slot0
slot1
slot2
slot3
slot4
slot5
slot6
slot7
slot8
slot9
slot10

Zruší výběr
selects Další věc z inventáŕe
selects Minulá věc z inventáŕe
Poslední použitá věc
Vybere věc ve slotu
slot0
slot1
slot2
slot3
slot4
slot5
slot6
slot7
slot8
slot9
slot10


Příkazy Network

+graph
cl_allowdownload
cl_allowupload
cl_cmdbackup
cl_cmdrate
cl_lagcomp_errorcheck
cl_rate
cl_updaterate
connect
disconnect
net_channels
net_graph
net_graphheight
net_graphpos
rate
ping
retry

Zobrazí net graf
Umožní stahování map, zvuků,...
Umožní aby od vás stahovali když jste server
Pošle paket víckrát - zabrání Packet loss
Kolik příkazů odesláno serveru za sekundu
Kontrola Indexů pozic hráče
Nastaví kolik bytů ti může server poslat
Nastaví kolik bytů žádáš od serveru
Připojí se na IP
Odpojí hru
Zobrazí net channel info
Zobrazí Net Graf
Výška Grafu
Pozice Grafu (1=right, 2=center, 0 or 3=left)
Nastaví max bytes/sec kolik může host dostat dat
Zobrazí ping serveru
Odpojí a připojí k serveru


Příkazy Sounds

+voicerecord
bgmvolume
cd
cl_customsounds
play
voice_enable
voice_scale
volume

Zaznamená zvuk (microphone)
Hlasitost přehrávání CD
Hraje / Stopne CD
Enable vlastních zvuků
Zahraje zvuk
Zapne / Vypne hlas komunikaci
Hlasitost chatu
Hlasitost hry


Příkazy Video

fog_enable
fps_max
mat_antialias
mat_bumpmap
mp_decals
mat_dxlevel
mat_forceansio
mat_monitorgamma
mat_vsync
r_decals
r_rainalpha
r_RainSimulate
r_shadows
jpeg
jpeg_quality
screenshot
r_WaterDrawReflection

Zapne / Vypne mlhu
Maximum FPS
Nastavení Antialiasingu
Nastavení Bumpmap
Počet Dekalů
DirectX (např:81)
Nastavení Aniso filtru
Nastavení Gammy (2.2 pro CRT a 1.7 pro LCD)
Vertikální synch.
Maximum Dekalů
Alpha deště
Simulace deště
Povolit Stíny
Screenshot v JPG
Kvalita JPG
Zachytí screenshot
Povolit odráźení od vody


Příkazy Demo

demo_debug
demogototick
demolist
demopause
demoresume
demotimescale
demotogglepause
demoui
listdemo
nextdemo
playdemo
record
startdemos
stop
stopdemo
endmovie
startmovie

Demo debug info
Pŕeskočit k tiknutí v demu
Zobrazit seznam sekvencí dema
Zapauzuje demo
Pokračuje
Nastaví rychlost přehrávání
Pauzuje / Pokračuje přehrávání Dema
Zobrazí / Skryje demo editor
Zobrazí obsah dema
Hrát další demo v sekvenci
Přehrát demo
Nahrát demo
Hrát dema v sekvenci
Skončit nahrávání dema
Skončit přehrávání dema
Sončit nahrávat Snímky videa
Začít nahrávat Snímky videa

 
INFO:Chcete vidět např. obrázky tak  dejte zobrazit celé